تاريخ : دوشنبه سی و یکم فروردین ۱۳۹۴ | 10:23 | نویسنده : سمیرا وره زردی
بهار به طبیعت اومده همه جا سبز شده، درختا شکوفه دادن، بوی گلها تو هوا پیچیده، دیگه خبری از سرما و یخبندون نیست.

ولی دلهامون هنوز سرد سرده

هنوز یخبندون ما تموم نشده

هنوزهم دارم یخ میزنم

پس بهار دلهای ما کی میاد؟؟؟....تاريخ : یکشنبه دوم آذر ۱۳۹۳ | 17:59 | نویسنده : سمیرا وره زردی


تاريخ : دوشنبه هفتم بهمن ۱۳۹۲ | 16:9 | نویسنده : سمیرا وره زردی
.ﯾﻪ ﺭﻭﺯ ﯾﻪ ﻟﺮﻩ. . . . . . . . .
.
.
.
.
.

 ﯾﻪ ﻟﺮﻩ ﻣﯿﺸﻪ ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﻨﺎﻡ ﻣﺤﻤﺪﯼ . ﺍﻭﻟﯿﻦ ﻧﻮﺟﻮﺍﻥ 13 ﺳﺎﻟﻪ ﺷﻬﯿﺪ ﺭﺍﻩ وطن.
ﯾﻪ ﻟﺮﻩ ﻣﯿﺸﻪ آﺭﯾﻮﺑﺮﺯﻥ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ ﺍﺭﺗﺶ ﺩﺍﺭﯾﻮﺵ.
 ﯾﻪ ﻟﺮﻩ ﻣﯿﺸﻪ ﺳﺮﺩﺍ...ﺭ ﺑﯽ ﺑﯽ ﻣﺮﯾﻢ ﺑﺨﺘﯿﺎﺭﯼ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ ﺳپﺎﻩ ﺑﺨﺘﯿﺎﺭی
 یه لره میشه علی مردان خان بیرانوند که به ارتش رضاخان میگه:هرعقاﺑﯽ ﺑﺨﻮﺍﻫﺪ ﺍﺯآﺳﻤﺎﻥ ﺍﯾﻦ سرزمین ﻋﺒﻮﺭ ﮐﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ پرﻫﺎﯾﺶ ﺭﺍ ﺑﺎﺝ بده
 یه لره میشه سرهنگ موسی خان حسنوند (سردارجنگ)که با شمشیر سپاه مدرن روسیه رو در هم میکوبه
 ﯾﻪ ﻟﺮﻩ ﻣﯿﺸﻪ ﺩﮐﺘﺮ ﻋﺒﺪﺍﻟﺤﺴﯿﻦ ﺯﺭﯾﻦ ﮐﻮﺏ.
 ﯾﻪ ﻟﺮﻩ ﻫﻢ ﻣﯿﺸﻪ ﺩﮐﺘﺮ ﻣﻠﮏ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺗﻨﻬﺎ پﺰﺷﮏ پﯿﻮﻧﺪ ﮐﺒﺪ ﺩﺭ ﺍﺳﯿﺎ
. ﯾﻪ ﻟﺮﻩ ﻣﯿﺸﻪ ﺑﺎﻧﻮ ﻗﺪﻡ ﺧﯿﺮ ﺭﻫﺒﺮ ﻣﺒﺎﺭﺯﺍﻥ ﻋﺸﺎﯾﺮ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻧﮕﻠﯿﺲ
. ﯾﻪ ﻟﺮﻩ ﻣﯿﺸﻪ ﻣﻬﺮﺩﺍﺩ ﺍﻭﺳﺘﺎ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﻩ ﻭ ﺷﺎﻋﺮ.
ﯾﻪ ﻟﺮﻩ ﻣﯿﺸﻪ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺑﺨﺘﯿﺎﺭﯼ ﺻﺪﺍﯼ ﻣﺨﻤﻠﯿﻨﺶ ﺗﺎ ﻋﺮﺵ ﻫﻢ ﻣﯿﺮﺳﻪ
. یه لره میشه دکتر هوشنگ اعظمی بیرانوند که مردمی ترین پزشک تاریخ ایرانه
 ﯾﻪ ﻟﺮﻩ ﻣﯿﺸﻪ ﮐﺮﯾﻢ ﺧﺎﻥ ﺯﻧﺪ
یه ﻟﺮﻩ ﻣﯿﺸﻪ ﺑﺎﺑﺎﻃﺎﻫﺮ عریان
ﻳﻪ ﻟﺮﻩ ﻣﻴﺸﻪ ﺣﺴﻴﻦ پﻨﺎﻫﻲ ﺗﺎ ﺍﺑﺪ ﺩﺭ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﻫﻤﻪ ﺍﯾﺮﺍﻧﯿﺎﻥ ﺯﻧﺪﻩ ﻣﯽمونه
. ﯾﻪ ﻟﺮﻩ ﻣﯿﺸﻪ پرﻓﺴﻮﺭ ﻣﻮﺳﯿﻮﻧﺪ ﻭ ﻗﻠﺐ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺭﻭ ﺍﺧﺘﺮﺍﻉ ﻣﯿﮑﻨﻪ.
ﯾﻪ ﻟﺮﻩ ﻣﯿﺸﻪ ﻗﯿﺼﺮ ﺍﻣﯿﻦ پﻮﺭ
. ﯾﻪ ﻟﺮﻩ ﻣﯿﺸﻪ ﺳﺮﺩﺍﺭ ﺍﺳﻌﺪ ﺑﺨﺘﯿﺎﺭﯼ بزرگ ﻓﺎﺗﺢ ﺗﻬﺮﺍﻥ.
ﯾﻪ ﻟﺮﻩ ﻣﯿﺸﻪ ﺍﯾﺖ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﺮﻭﺟﺮﺩی
. ﯾﻪ ﻟﺮﻩ ﻣﯿﺸﻪ پرﻓﺴﻮﺭ ﮐﺮﻡ ﺯﺍﺩﻩ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺭﯾﺎﺿﯽ.
 ﯾﻪ ﻟﺮﻩ ﻣﯿﺸﻪ ﺍﺣﺴﺎﻥ ﮐﺎﻣﺮﺍﻧﯽ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻫﺎﺭﻭﺍﺭﺩ ﻭ ﻣﺨﺘﺮﻉ قرنیه چشم مصنوعی.
 ﯾﻪ ﻟﺮﻩ ﻣﯿﺸﻪ پرﻓﺴﻮﺭ ﺑﺎﻫﺮ ﻣﻐﺰ ﺳﻮﻡ ﻓﯿﺰﯾﮏ ﺟﻬﺎﻥ
. ﯾﻪ ﻟﺮﻩ ﻣﯿﺸﻪ پﺮﻓﺴﻮﺭ ﺟﻌﻔﺮ ﺷﻬﯿﺪﯼ..
. یه لره با همه قومیتش 8 سال با همه وجودشون از ناموس ایرانیها دفاع میکنن ﻭ
.... ﯾﻪ ﺭﻭﺯ ﻫﻤﻪ ﺍﯾﻦ ﻫﺎ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﺳﻮﮊﻩ ﯼ ﺧﻨﺪﻩ ﻫﻤﻮﻃﻨﺎﻥ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ،،،، ﺑﻪ ﺍﻣﯿﺪ ﺭﻭﺯﯼ ﮐﻪ ﯾﺎﺩ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﺪﯾﮕﻪ ﺩﺭ ﻫﺮ پوﺷﺶ، ﻗﻮﻣﯿﺖ ﻭ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺑﮕﺬﺍﺭﯾﻢ..
تاريخ : جمعه دهم آبان ۱۳۹۲ | 18:39 | نویسنده : سمیرا وره زردی
سرد پاییزی را تجربه کرده ام

برگ ریزان همیشگی...

انگار باید از ریشه ها برید

صدای شکستن می آید

باید حس زرد شدن را تحمل کرد

باید سنگ شد تا صدای شکستنت غوغا کند
تاريخ : دوشنبه یازدهم شهریور ۱۳۹۲ | 9:36 | نویسنده : سمیرا وره زردیتاريخ : چهارشنبه ششم شهریور ۱۳۹۲ | 23:8 | نویسنده : سمیرا وره زردی
صدام از رنگ و لعاب افتاده

کیم, کجام, واسه چی زندگی می کنم

دنیای سیاه و تاریک رو نمیخوام

دلم هوای تازه میخواد, این هوای من نیست

خدای من تو رو یادم رفته انگار

من کجا رفتم که تو نبودی؟؟؟

یه جایی همین نزدیکیا حست می کنم میخوام بیام ولی سنگین شدم انگار

این وزن کاذب چیه پس!

خسته ام خیلی دویدم

یه راه روشن میخوام, یه راهی که تو توش باشی...تاريخ : پنجشنبه بیستم تیر ۱۳۹۲ | 23:30 | نویسنده : سمیرا وره زردی
چشمای خیره

صورت پنهان در غبار گذشته

برق هیجان

صدای کهنگی

من چی رو نگاه کنم؟

گذشته دیدن نداره!!تاريخ : سه شنبه چهاردهم خرداد ۱۳۹۲ | 12:40 | نویسنده : سمیرا وره زردی
برای پروانه شدن باید سال ها صبر کرد

برای پروانه شدن باید سال ها گریست

برای پروانه شدن باید سال ها پیله تنید

برای پروانه شدن باید سال ها آرزو کرد

برای پروانه شدن باید سال ها عاشق بودتاريخ : جمعه بیست و سوم فروردین ۱۳۹۲ | 14:0 | نویسنده : سمیرا وره زردی
زمانی برای تأمل نیست، باید ایستاد و باید رفت، فکر کردن اشتباه محض است، به عمل باید اندیشید، عرفان را باید تجربه کرد، تجربه همیشه گران تمام می شود. باید هدایت طلبید...تاريخ : چهارشنبه بیست و چهارم آبان ۱۳۹۱ | 16:17 | نویسنده : سمیرا وره زردی
انگار ندای قلب ها دیگر شنیدنی نیست

اما قلب  که جایگاه امن روح است

انگار در زندگی آدم ها جایی برای مهر بانی هانیست

اما مهربانی نشانه ی بزرگی روح است

خداوندا چه بلایی بر سر آدم آمده؟!